Op. Dr. Abdullah Arman Özdemir
Üroloji, Androloji, Erkek İnfertilite, Mikrocerrahi Uzmanı

 

Eğitim ve Deneyim:

Marmara Üniversitesi IVF Üreme Sağlığı Merkezi 1996-2001
Zeynep Kamil Hastanesi, IVF Tüp Bebek, Androloji, 2002–2016 

Medistate IVF/Istanbul

Hospitalium IVF/istanbul, Fertijin IVF/İstanbul, Ferticenter FLN IVF/İstanbul, Jinemed IVF/İstanbul, Brüksel IVF/İSTANBUL

Azerbaycan BMP IVF Erkek Ureme Sagligi Merkezi 2017-

 

Eğitim:
Weill Cornell Graduate School of Medical Sciences, Uzmanlık, Male Infertility Center, 2007
Marmara Üniversitesi, Doktora (Dr.), Medicine, UROLOGY, 1989 – 2001

 

Faaliyetler ve Topluluklar:
TTB- Türk Tabipleri Birligi- Istanbul Tabip Odası
TAD- Türk Androloji Derneği
TUD- Türk Uroloji Dernegi
Urojinekoloji derneği
EAU- Eurapean Urology Association
AUA- American Urology & Andrology Society
ICS- International Continence Society
Turkiye Yeryuzu Doktorları – Nijer Vezikovajinal fistül programı, fistül cerrahisi
TKBA- Binicilik akademisi İstanbul Binicilik Kulübü
ISOFF- İstanbul Off-road Kulübü